רשימת המועמדים לתפקיד בלה בלה בלה

שלום לכולם

להלן רשימת חברי העמותה שהציגו מועמדותם לתפקידים במוסדות העמותה (מסודרים לפי אלפבית):  

יו"ר המועצה 

  • משה
  • דוד
  • יעקב

חברי ועד מנהל

  • משה
  • דוד
  • יעקב

חברי ועדת ביקורת

  • משה
  • דוד
  • יעקב