דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
טלפון: 052-2342100

בעלי תפקידים

אודות הנהגת ההורים הארצית 

הנהגת ההורים הארצית היא הגוף היציג של כלל ההורים בישראל. הנהגת ההורים היא ארגון א-פוליטי הנבחרת מתוך הנהגות ההורים האזוריות בכל ישוב ומכל בית ספר בישראל. הנהגת ההורים הארצית משרתת את האינטרס המשותף של כלל ההורים בישראל, על מנת לשפר את מערכת החינוך, לשמור על הערכיות שלה, להעלות את רמת צוותי ההוראה, להעלות את רמת התשתיות, להקטין את כיתות הלימוד באמצעות הוספת כיתות לימוד חדשות, להעלות את רמת החינוך ולהתאים אותו למאה ה-21 בהתאם לכישורי החיים המתאימים לכל בוגר בעולם של היום.

הנהגת ההורים ארצית עובדת אל מול כלל הגורמים הנוגעים לתחום החינוך בישראל כולל כל מוסדות המדינה ורשויותיה, כולל משרד החינוך, הרשויות המקומיות, המרכז לשלטון מקומי, ארגוני המורים והמנהלים וארגוני חינוך בינלאומיים.

הנהגת הורים ארצית דואגת להדרכות בנושא מיצוי זכויות ואיפיון עבור הורים לילדים בכלל המסגרות בכלל, ולהורים לילדים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד, כולל הדרכה של מומחים על מנת להתמודד נכון עם מערכת החינוך, המועצות המקומיות, האזוריות או העיריות, משרד החינוך וגופים אחרים.

  • העמותה קמה כאמור על מנת לייצג את האינטרסים ולקדם את מערכת החינוך עבור כלל התלמידים וההורים בישראל.
  • מטרות העמותה הן לשמש גוף מייצג לכלל ההורים בישראל, ולכלל ועדי ההורים בישראל. הייצוג יהיה אל מול כלל הגופים הממשלתיים ותיתן ייצוג לאינטרס המשותף של ההורים בישראל.
  • הנהגת ההורים הארצית מחויבת לקדם שוויון הזדמנויות לכלל ילדי ישראל ולצמצום הפערים בחינוך.
  • העמותה תפעל למניעת אפליה בהקצאת משאבים במערכת החינוך

בעלי תפקידים

יו"ר הנהגת ההורים הארצית 

מירום שיף 

 

 

 

 

 

 

חברי ועדת ביקורת

שם של חבר ועדה

 

 

 

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 3 content area

Col 4 content area