דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
טלפון: 052-2342100

בעלי תפקידים

אודות הנהגת ההורים הארצית 

הנהגת ההורים הארצית היא הגוף היציג של כלל ההורים בישראל.
הנהגת ההורים היא ארגון א-פוליטי הנבחרת מתוך הנהגות ההורים האזוריות בכל ישוב ומכל בית ספר בישראל. הנהגת ההורים הארצית משרתת את האינטרס המשותף של כלל ההורים בישראל, על מנת לשפר את מערכת החינוך, לשמור על הערכיות שלה, להעלות את רמת צוותי ההוראה, להעלות את רמת התשתיות, להקטין את כיתות הלימוד באמצעות הוספת כיתות לימוד חדשות, להעלות את רמת החינוך ולהתאים אותו למאה ה-21 בהתאם לכישורי החיים המתאימים לכל בוגר בעולם של היום.

הנהגת ההורים ארצית עובדת אל מול כלל הגורמים הנוגעים לתחום החינוך בישראל כולל כל מוסדות המדינה ורשויותיה, כולל משרד החינוך, הרשויות המקומיות, המרכז לשלטון מקומי, ארגוני המורים והמנהלים וארגוני חינוך בינלאומיים.

  • ההנהגה מחויבת לקידום שוויון הזדמנויות לכלל ילדי ישראל ולצמצום הפערים בחינוך.

  • *העמותה תפעל למניעת אפליה בהקצאת משאבים במערכת החינוך.

* לשמש גוף מייצג לכלל ההורים בישראל, ולכלל ועדי ההורים בישראל. הייצוג יהיה אל מול כלל הגופים הממשלתיים ותיתן ייצוג לאינטרס המשותף של ההורים בישראל.

 

בעלי תפקידים

 

תפקיד

שם של בעל תפקיד

Col 2 content area

Col 3 content area

Col 4 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 3 content area

Col 4 content area

חברי ועדת ביקורת

 

שם של חבר ועדה

Col 2 content area

Col 3 content area

Col 4 content area

Col 1 content area

Col 2 content area

Col 3 content area

Col 4 content area