דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
טלפון: 052-2342100

מי יכול להיות חבר בעמותה?

  • הורה/ אפטרופוס/ הורה במשפחת אומנה שנבחר בתהליך בחירות כנציג הנהגת ההורים היישובית, לשמש כנציגה במועצה הארצית להנהגת ההורים הארצית ואשר הגיש בקשתו להתמנות כחבר בעמותה ייחשב, עם קבלת בקשתו, כחבר העמותה.
  • לא רשאים להיות חברים בעמותה - עובדים במשרד החינוך בתפקידי ניהול ופיקוח ובני זוגם, נבחרי רשויות מקומיות ובני זוגם, או מועמדים להיבחר לרשויות מקומיות ובני זוגם.

*פירוט החרגות מלא ניתן למצוא במסמך תקנון הנהגת הורים ארצית.