דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
טלפון: 052-2342100

אודות הנהגת ההורים הארצית

הנהגת ההורים הארצית הינה הגוף הרשמי היציג היחיד של כלל ההורים בישראל.

ההנהגה היא א-פוליטית, חבריה וחברותיה נבחרים מתוך הנהגות ההורים המקומיות בכל ישוב בישראל.

הנהגת ההורים הארצית פועלת למען האינטרסים המשותפים של כלל ההורים בישראל, על מנת לקדם את מערכת החינוך, לשמור על הערכיות שלה ועל איכות צוותי ההוראה, לשפר את רמת התשתיות, לצמצם את את כמות הילדים בכיתות ובגנים, להעלות את רמת החינוך ולהתאימו למאה ה-21, בהתאם לכישורי החיים המתאימים לכל בוגר/ת בעולם של היום.

הנהגת ההורים ארצית פועלת מול כלל הגורמים הנוגעים לתחום החינוך בישראל, בכללם כל מוסדות המדינה ורשויותיה, ביניהם משרד החינוך וכל משרדי הממשלה, הכנסת, הרשויות המקומיות, המרכז לשלטון מקומי, ארגוני המורים והמנהלים וארגוני חינוך בינלאומיים.

הנהגת הורים ארצית מקיימת הרצאות והדרכות בתחומים רבים, חלקם בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, כגון: מוגנות, חינוך מיוחד, הכשרת נציגי הורים ועוד. 

הנהגת ההורים הארצית מחויבת לקדם שוויון הזדמנויות לכלל ילדי/ות ישראל ולצמצום הפערים בחינוך.

בהנהגה פועלים צוותי עבודה גילאיים ורב-תחומיים וכן ועדות סטטטוריות. באמצעות צוותים וועדות אלו, מקדמת ההנהגה תחומים רבים למען ילדי וילדות ישראל והוריהם, כגון: ייצוג הורים ברמה המקומית והארצית, ייצוג משפטי - עתירות עורכי דין מתנדבים בהנהגה הארצית לבתי המשפט בנושאים מרכזיים, פרוייקטים ארציים - מכירת מחשבים במחירים הוגנים, דרך עמותת מתחשבים וחברת אקולוגיה, גנים, יסודי, על-יסודי, מוגנות, ביטחון ובטיחות, חינוך מיוחד, בריאות ותזונה, ביטוח תלמידים וייצוג בועדות בנושא.