דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
טלפון: 052-2342100

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

הורים יקרים,

 

חשוב לדעת כי כל התלמידים במדינת ישראל מבוטחים בביטוח תאונות אישיות.

 

במידה וילדכם נפגע, מומלץ להתחיל בהורדה ומילוי הטופס המצ"ב.

 

מצ"ב טופס תביעה לפוליסת תאונות אישיות תלמידים .

 פוליסת תלמידים מיום 01.09.2023 ועד 31.08.2024.

באופן כללי ומבלי לגרוע בזכויות הפוליסה הנוספות וזכויות נוספות.

1. נכות זמנית- היעדרות מעל 55 ימים ברצף בהוראת רופא מומחה בתחום הפגיעה תעניק נכות זמנית בהתאם לתנאי הפוליסה.

2. נכות צמיתה - לאחר כשנה - אם נותרת מגבלה רפואית ניתן לדרוש בדיקת רופא מומחה מטעם המבטח ולקבל פיצוי בגין נכות צמיתה (מעל 5%) או לפנות באמצעים אחרים כגון חוות דעת נגדית/הערכה או כל תיעוד רלוונטי ככל שיחליטו ההורים לדעתם ורצונם הבלעדי.

3. ועדת חריגים -

אם נותרה צלקת ויועברו התיעוד ותמונות עדכניות עם כותרת עיתון עם תאריך עדכני גם מזמן האירוע ובזמן הגשת התביעה יעבירו זאת לוועדת חריגים בה יושב נציג הנהגת ההורים הארצית בנוסף לנציגות מחברת הביטוח, משרד החינוך והחברה למשק וכלכלה.

ובמקרים מיוחדים למענק חומרה והגדלת הנכות שנקבעה אך עם דרישה מפורטת וסיבות מיוחדות לעניין .

4. השתתפות חלקית בהוצאות- בהתאם לסע' 2 לפוליסה בהחזר הוצאות רפואיות שהוצאו בפועל בגין מקרה ביטוח אשר אינן מכוסות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי בהתאם לסעיף (5)

5. ראוי לציין כי תנאי הפוליסה וגובה הפיצוי זהים לכלל תלמידי ישראל.

הפרמיה השנתית עבור הפוליסה הינה 69 שקלים (5.75 שקלים לחודש) .

למען הסר ספק חשוב לציין כי פוליסה זו לא באה להחליף פוליסות שניתן לרכוש באופן עצמאי ואשר כוללות גם את הכיסויים שציינו בתחילה וגם כיסויים נוספים רחבים יותר.

פוליסה זו מטרתה לפצות במקרים של פגיעות קשות אשר כתוצאה מהם נגרם לתלמיד/ה נכות זמנית ו/או צמיתה וחלילה מוות.

 

בכל שאלה או סיוע עומדים לשירותכם צוות ביטוח תלמידים בהנהגת ההורים הארצית. 

 

שלכם,

עו"ד אבי סרוסי – יו"ר ועדת ביטוח בהנהגת ההורים הארצית.
 

קישור להורדת פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים

קישור להורדת רשימת המידע והמסמכים הנדרשים מהתובע לצורך בירור התביעה