דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
טלפון: 052-2342100

פרויקט מחשבים לתלמידי ישראל

ועד הורים יקר,
אין שמחים מאיתנו שבחרתם לצעוד איתנו בדרך הזו ולהתקדם לקראת חלוקת מחשבים מסובסדים לתלמידים!
במסמך זה תמצאו פירוט של כל הפרטים החשובים והשלבים השונים בעבודה מול מיזם מתחשבים. אנו ממליצים בחום להעביר מסמך זה לכל מי שיעבוד מול המיזם ומול המשפחות במסגרת הפרויקט המשותף על מנת למנוע אי הבנות ולדאוג שכולנו מיושרים בנוגע להיבטים השונים של העשייה המשותפת.

מי אנחנו

מיזם "מתחשבים" פועל לקידום מוביליות חברתית ושוויון הזדמנויות במאה ה21-, מחשב הוא כלי בסיסי דרך סגירת הפער הדיגיטלי. זאת, מתוך הבנה כי בעידן הדיגיטלי
להצלחה והתקדמות בכל היבטי החיים השונים.
לשם כך, הוקם שיתוף פעולה נרחב של המגזר העסקי בישראל, לחלוקת מחשבים מחודשים במחיר מסובסד לאוכלוסיה שידה אינה משגת. המיזם מפעיל מערך כלל ארצי לאיסוף מחשבים משומשים אשר בעזרת חברת "המשקם", המעסיקה אנשים עם מוגבלות, עוברים שדרוג פנימי איכותי. לאחר מכן, המחשבים מחולקים למשפחות מעוטות יכולת דרך שיתוף פעולה עם רשויות מקומיות, עמותות, בתי ספר ומשרדי ממשלה, באמצעות מודל חלוקה מפוקח, שקוף ושוויוני ובעלות מסובסדת. עלות ההשתתפות העצמית למחשב נייח בליווי כלל הציוד הנלווה הנדרש הנה 570 ש"ח כולל חידוש חיצוני )מתוך שווי מינימלי של כ- 1,400 ש"ח(.
מפרט המינימום למחשבים המחולקים במסגרת המיזם
מעבד 3i ,
SSD 240 DDR 4 GB
התקנת 10 Windows ו - Office לתלמידים
חבילת מחשב כוללת:
מחשב נייח מחודש )כולל עיטוף חיצוני בטפט שחור מט למראה "חדש" ונקי( \ מחשב נייח משודרג )ללא עיטוף חיצוני(.
מסך משומש-משודרג.
ציוד נלווה חדש הכולל: מצלמת רשת, מקלדת, עכבר, מיקרופון ואוזניות.
אחריות לשנה ותמיכה טכנית טלפונית ב7- שפות.

תהליך העבודה מולנו

שלבי העבודה
1. מעבר על הסכם ההתקשרות שנחתם בין מיזם "מתחשבים" והנהגת ההורים הארצית.
את ההסכם ניתן לראות בלינק זה. אנא קראו את פרטי ההסכם בעיון לטובת היכרות עם תנאי הפרויקט.
2. מינוי פרוייקטור מטעם ועד ההורים ומילוי טופס מקוון לפתיחת תהליך מול המיזם.
3. תיאום פגישת היכרות עם נציגי המיזם - מעבר על תהליך העבודה, סגירת זמני האספקה וכמות ההקצאות המאושרת לכל סבב הזמנה.
4. קבלת לינק לתשלום והכנת טופס מקוון לאיסוף הבקשות:
א. ועד ההורים יקבל ממיזם מתחשבים לינק צבוע לטובת תשלום ההשתתפות העצמית של המשפחות עבור המחשב. יש לקבוע יחד עם נציגי המיזם תאריך גג להעברת התשלום על ידי המשפחות לכל סבב חלוקה.
ב. יש לייצר טופס מקוון )לטלפון הנייד( לאיסוף הבקשות לפי הפורמט )בסרטון זה תראו כיצד ניתן לייצר העתק של הטופס המצורף(. בטופס זה יתבקשו המשפחות
למלא את כלל הפרטים
אשר ועד ההורים יתבקש להעביר לנציגת המיזם במשרד החינוך.
ג. הכנסת הלינק לתשלום בהודעת הסיום של מילוי הטופס המקוון בו ממלאים את פרטי המשפחה.
5. הכנת חומרים פרסומיים והפצה למשפחות - חשוב לזכור ולציין כי המחשבים הםנייחים ומשומשים-מחודשים )ולא חדשים(, שהמסכים הינם משומשים-משודרגים )ולא "חדשים" או "מחודשים"( וכן את סכום ההשתתפות העצמית של המשפחות. ניתן לראות את התבניות המוכנות לחומרים הפרסומיים כאן. את הלינק למילוי הטופס המקוון ניתן להכניס בטקסט המצורף לפרסומים.
*על מנת להגיע לכל המשפחות מומלץ להכין גם פרסום פיזי שיתלה בבתי הספר.
*במידה ועושים שינויים יש לאשר אצלנו את כל החומרים לפני פרסום או הפצה.
6. לאחר התאריך האחרון שנקבע לתשלום )או במועד סגירת הלינק בהגעה למכסת החלוקה(, תועבר לועד ההורים רשימה מסודרת של כלל המשפחות אשר העבירו תשלום
למיזם.
7. בחינת הבקשות - בשלב זה נבקש להעביר את פרטי התלמידים \ מרכזי הלימוד יש לייצא את את התשובות מן הטופס לאישור נציגת המיזם במשרד החינוך. לשם כך, המקוון לקובץ אקסל, לוודא שכלל המשפחות שמילאו את הטופס מופיעות ברשימת המשלמים ולעדכן את רשימת המוטבים הסופית במידת הצורך )הורדת המשפחות שלא העבירו תשלום מהקובץ(. לאחר מכן יש להעביר לנו במייל את הקובץ המעודכן בקובץ מאובטח לפי ההנחיות.
8. קליטת המחשבים בועד ההורים \ בית הספר )החלוקה למשפחות הינה באחריות ועד ההורים(. אנא ראו בלינק דגשים והמלצות ליום חלוקה מוצלח.
9. לאחר החלוקה, על הממונה על הפרויקט לבקש מ- 2-3 משפחות לצלם\לכתוב מספר מילים על חשיבות המחשב בבית ותודה לחברה אשר תרמה את המחשבים והנציגים אשר הובילו את התרומה. בנוסף, נבקש שגם נציג\ה מטעמכם יצלמו סרטון תודה לאותה החברה ונציגיה.
*פרטים לגבי החברה ונציגיה יימסרו לאחר החלוקה.
10. צוות מתחשבים מבצע הערכת אפקטיביות לכ10%- מהמשפחות ונוכל להעביר אליכם את המסקנות המרכזיות.

פרטים חשובים נוספים

  • המחשבים יגיעו במשלוח מרוכז לועד ההורים אשר יהיה האחראי הבלעדי לחלוקת המחשבים למשפחות.

  • ניתן לבקש מראש, ובתשלום נוסף, שינוע של חבילות המחשב ישירות לבתי המשפחות ולא לנקודה מרוכזת בישוב. התשלום הנוסף יהיה בהתאם להצעת מחיר שתתקבל מחברת השינוע, בהתאם לכמות ולמרחק.
  • כלל הקשר מול המשפחות ייעשה על ידי ועד ההורים.

**שימו לב כי צורת המשלוח שתבחר תחול על כלל המשלוח -אין אפשרות לפיצול הזמנות.

  • החזר כספי - במידת הצורך, משפחות אשר יהיו מעוניינות להחזיר מחשבים תקינים, יוכלו לעשות זאת תוך 14 ימים ממועד קבלת המחשבים ע"י ועד ההורים ורק באופן מרוכז דרך נציג הוועד.
  • **באחריות הוועד לדאוג להחזרת המחשבים למעבדת המיזם בכפר סבא / ירושלים. ההחזר הכספי למשפחות יתבצע לאחר בדיקת תקינות הציוד במעבדה. ככל שימצאו נזקים שנגרמו באחריות המשתמש או חוסר בציוד שהוחזר עלות התיקון תהיה על המשתמש.

אנשי קשר

מור ולנסי -מנהלת שותפויות
טלפון: 0508956225
מייל : info@mitchashvim.org.il
ממונה משרד החינוך - ליווי מתכלל מיזם "מתחשבים"
mitchashvimisrael@gmail.com :מייל

אנחנו פה איתכם ולשירותכם לאורך כל הדרך,
אנא אל תהססו לפנות אלינו בכל עניין!